Usługi RODO

RODO Kompleksowe wdrożenie ODO PROCES 

RODO Inspektor ODO IOD (Zadaniem Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nadzór nad przestrzeganiem przez ISP wykonywania obowiązków wynikających z RODO, przestrzeganie polityk przez administrator, audytowanie. Zakres obowiązków obejmuje także współpracę z UODO, prowadzenie szkoleń Administrator/rzy powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD) – art. 37 RODO)

RODO Ekspert ODO POMOC (Zadaniem Eksperta ds. ochrony danych jest udzielanie konsultacji w bieżącej działalności np. związanych z udostępnianiem danych osobowych, obsługą naruszeń ochrony danych osobowych itp.),

RODO Szkolenia (Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych dla pracowników. Wspólnie odpowiemy na pytania: jakie są role w procesie przetwarzania, jakie są prawa osób, których dane przetwarzamy i jak je realizować, jak postępować w przypadku incydentów, kto to jest IOD, jaka jest rola zgody w marketingu bezpośrednim, co to jest Polityka Bezpieczeństwa, relacje biznesowe a umowa powierzenia, ……, itp ),

Wybrane elementy i zakresy:

audyt w obszarze ochrony danych osobowych
opracowanie polityki ochrony danych osobowych, procedur
doradztwo w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych
weryfikacja podmiotu przetwarzającego (kontrahenta)
wsparcie w przygotowaniu i nadaniu upoważnień dla personelu
obsługa incydentów
obsługa praw osób których dane dotyczą – żądania Klientów, pracowników  itp.