Wsparcie Inżyniera ICT (Information and Communication Technologies)

Zastanawiasz się jak podnieść skuteczność w kontaktach z Klientami, jakie narzędzia komunikacji preferują twoi Klienci, jakie usługi i rozwiązania teleinformatyczne będą optymalne dla twojej Firmy, Urzędu? Masz problem z prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, szukasz serwisanta? Zamierzasz skorzystać z Dialogu Technicznego?

Zapewniamy wsparcie Inżynier ICT ,który pomoże zaprojektować i zoptymalizować dotychczasowe narzędzia informatyczne i komunikacyjne, biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe firmy, potrzeby ich użytkowników i waszych Klientów, a także nowe trendy uwzględniając trendy technologiczne.

Wsparcie Kierownika Projektu KP (Poject Manager)

Realizujesz lub zamierzasz realizować projekt IT i szukasz osoby (zespołu), która posiada kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu projektem, osoby merytorycznej z branży? Chcesz być wykonawcą zamówienia publicznego a brakuje Ci zasobów i doświadczeń, szukasz partnera w biznesie? Oczekujesz profesjonalnego prowadzenia projektu na wszystkich jego fazach? Zbudowania zespołu……?

Zapewniamy wsparcie Kierownika Projektu dysponującego kwalifikacjami i doświadczeniem , specjalistyczne wsparcie w prowadzeniu projektu (komunikacja, narzędzia, metody, techniki) lub/i  kompleksowe działania zarządzania operacyjnego.

Z zasady każdy projekt jest nowy niepowtarzany mający określony cel. Chcemy wspólnie z Tobą podjąć działania i zrealizować potrzeby i oczekiwania  interesariuszy.

Wsparcie Kierownik Produktu  PM (Product Manager)

Już czas na nowy produkt, nową usługę w firmie? Chcesz być liderem, zagospodarować niszę,  efektywnie wykorzystać potrzeby rynku? Potrzebujesz strategii sprzedaży? Zrealizować plany sprzedaży?

Zapewniamy wsparcie Kierownika Produktu w doborze właściwych segmentów rynku, kanałów sprzedaży i promocji? Nadzoru na sprzedażą , coaching handlowców, utrzymania relacji? Zbudowania stałej/tymczasowej sieci sprzedaży.

Wdrożenia UC (Innovaphone Partner Connect)

Praca zdalna zyskuje na popularności nie tylko z powodów i ograniczeń wynikających z COVID ale przede wszystkim poprawia dostępność i wydajność pracowników zapewniając ciągłość działania Twojego biznesu. Unified Communications – zunifikowana komunikacja – łączy w jednym interfejsie różne środki komunikacji – takie jak głos, wideo, wiadomości, usługi konferencyjne, mobilność i itp.

https://www.innovaphone.com/