Szkolenia z ochrony danych osobowych dla jednostek samorządowych

Polityka Prywatności MASFERA Zbigniew Majewski
(czyli dlaczego potrzebujemy informacji i co z nimi robimy)

Działalność MASFERA Zbigniew Majewski skupia się na obszarach wsparcia i współpracy głównie z firmami MŚP, instytucjami sektora publicznego.
Specyfika działalności opiera się na zaufaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa powierzanych informacji. Ogromną wagę przykładamy także do zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego.
Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
W związku z zmianami i rozwojem obszaru działalności firmy MASFERA Zbigniew Majewski, rozwojem technologii IT, zmianami w przepisach prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach dokonanych w Polityce Prywatności MASFERA Zbigniew Majewski Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.masfera.pl W przypadku modyfikacji dokumentu, zmianie ulega również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.

Klauzula informacyjna dla Klientów/Kontrahentów

Polityka plików cookies