Dlaczego ważna jest polityka ochrony danych

Rejestrowanie czynności przetwarzania

Analiza ryzyka

Privacy by Design (Prywatność w fazie projektowania)

Privacy by Default (Prywatność w ustawieniach domyślnych)

Właściwe zabezpieczenie danych osobowych

Odpowiedzialność za wybór Podmiotu Przetwarzającego

Zgłaszanie Naruszeń organowi nadzorczemu

Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach

Współpraca z organem nadzorczym

DPIA (Ocena skutków dla ochrony danych osobowych)

Uprzednie konsultacje