Inspektor danych osobowych cennik

uporządkowanie procesów – wyczyszczenie miejsc „odłożone na późnej”, lepsza ochrona danych, łatwiej o dowody naruszeń wewnętrznych, lepsza analiza danych nieustrukturyzowanych

przeszkolony personel – mocne wparcie Administratora/Podmiotu Przetwarzającego we właściwej realizacji obowiązków

budowa/utrzymanie zaufania do firmy – konkurowanie na rynku zaufaniem i bezpieczeństwem

zapewnienie poufności naszym klientom, pracownikom, kontrahentom itd. – orientacja na klienta poprzez wymuszenie zwiększenia świadomości obsługi klienta, lepsza znajomość klienta

ochrona prywatności naszych klientów, pracowników, kontrahentów itd.

bezpieczeństwo – zapewnienie działania zgodnie z prawem, a przez to uniknięcie dotkliwych kar