RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną. Obowiązuje więc podmioty z sektora prywatnego i publicznego prowadzące działalność w UE. Regulacja dotyczy także podmiotów spoza EU, jeśli przetwarzają one dane osób przebywających w UE.