Ochrona danych osobowych

RODO to popularny skrót od nazwy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). dane prywatne

Ma ono zastosowanie od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach UE. Przepisy te zostały przygotowane w celu ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych obywateli UE.