• bieżąca obsługa klientów (wsparcie techniczne świadczone głównie przy użyciu narzędzi zdalnego dostępu)
  • opieka nad eksploatacją systemów informatycznych
  • konfiguracja stacji roboczych, drukarek oraz urządzeń sieciowych (routery, NAS-y itp.)
  • pomoc przy wdrażaniu aplikacji i systemów informatycznych u klientów
  • usuwanie usterek sprzętu komputerowego
  • diagnostyka i administracja sieciami LAN
  • obsługi stacji i serwerów pracujących w domenie Active Directory
  • administracja Windows Server